Vilkår og betingelser

Salgsavdelingene har åpent hverdager kl. 08.00 – 14.30.
Henvendelser vil bli besvart i åpningstiden.
Salgsbetingelser avklares med hver produksjonsenhet / fengsel.
Levering av produkt avklares med hver produksjonsenhet / fengsel.