Om oss

Arbeidsdriften omfatter det arbeide innsatte tilbys for daglig sysselsetting. Det omfatter også det arbeid som er nødvendig for fengslets drift og vedlikehold, så langt dette er hensiktsmessig og faglig tilfredsstillende, som renhold, kjøkkenarbeid, arbeid i tøylager/vaskeri, vedlikeholds- og reparasjonsarbeider (jamfør strgjfl §18).

Arbeidsdriften samarbeider aktivt med fengselets skole, avdelingsbetjenter, sosialkonsulent og eksterne samarbeidspartnere for å skape best mulig innhold i soningen.